Neurčené

Neurčené
V 60. a 70. rokoch 20. storočia bola keramika v Československu výrazným prvkom umeleckého a dekoračného priestoru. V tomto období vynikala predovšetkým tvorba umelcov, ktorí pracovali s hlinou a vytvárali unikátne keramické vázy, ktoré získali obdiv a popularitu.
Franko Jozef