Jihotvar

Jihotvar

V 50. rokoch 20. storočia vzniklo Výrobné družstvo Jihotvar so sídlom vo Veselí nad Lužnicí spojením niekoľkých menších keramických závodov. Rozmach nastal po československej expozícií na prvej povojnovej svetovej výstave Expo 58 v Bruseli.

Jihotvar Hrdějovice a keramika 60. rokov sa výrazne zapísala do dejín českého designu.

Výrobné družstvá prevýšili veľké závody, pretože v menších prevádzkach bolo ľahšie presadzovať zmeny s väčším úspechom. To sa potvrdilo aj v prípade závodu v Hrdějoviciach, ktorý uvedením predmetov v tzv. bruselskom štýle, nadviazal na tradíciu miestnej výroby keramických predmetov. Vďaka dvom absolventom keramickej školy v Bechyni, Antonínovi Škodovi a Karlovi Príhodovi, sa keramická produkcia tohto závodu v 60. rokoch výrazne zapísala do dejín českého designu.

Zdroj: gavu.cz/jihotvar a Jihotvar Hrdějovice a keramika 60. let - PDF