Jihotvar

Jihotvar

Keramické vázy, označené znakom T v poloblúku, patria výrobnému družstvu Jihotvar, založenému v 50. rokoch 20. storočia vo Veselí nad Lužnicí.

Družstvo Jihotvar po úspechu na svetovej výstave EXPO 58 v Bruseli, výrazne inovuje svoju produkciu a začne vyrábať výrobky v tzv. bruselskom štýle, pri zachovaní tradičných techník. Do svojich závodov prijíma absolventov keramickej školy v Bechyni, ktorí majú priniesť nové netradičné prevedenia výrobkov s praktickým, moderným a príťažlivým dizajnom. Najväčšiu zásluhu na tom majú dvaja autori, Antonín Škoda a Karel Příhoda. Ich predmety dosiahli obrovský úspech na domácom trhu a tak vznikli celé série užitočnej keramiky v novom šate.

Zdroj: gavu.cz/jihotvar a Jihotvar Hrdějovice a keramika 60. let - PDF

Keramika Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar
Jihotvar